Vi ligger alt dræn ind med GPS FarmTracking. Når der udføres markdræn er det en teknik der har til gavn at fjerne overskydende vand fra jorden i og omkring landbrugsmarker. Opleves der meget nedbør er det især vigtigt, da konsekvenserne kan være store hvis jorden bliver oversvømmet, da det kan beskadige dine afgrøder.

Der findes flere typer af markdræn, men de mest almindelige består af rør eller slanger, der placeres under jorden, sådan at de kan dræne den for overskydende vand. Rørene eller slangerne sørger for at lede overskydende vand væk fra jorden. Vandet vil typisk bliver ført ud i et vandløb eller sø, hvis det kan lade sig gøre. Når markdræn udføres korrekt og på det rigtige tidspunkt, så sikrer du at dine afgrøder og dine marker er sunde, sådan at du har de bedst vækstmuligheder.

Det er desuden vigtigt at have en aftale omkring vedligehold af markdræn. Bliver det ikke vedligeholdt kan du risikere at slangerne tilstoppes af jord og skidt over tid. Få derfor lavet en aftale med en professionel entreprenør, som kan vedligeholde dit markdræn.

Overordnet set er markdræn en meget nyttig teknik for at landmænd kan bibeholde sunde marker og derfor passe på deres afgrøder. Tag derfor kontakt til en erfaren entreprenør, som kan rådgive og vejlede dig i hvordan du får opsat markdræn. Ingen marker er ens, derfor kan der også være flere løsninger, nogle bedre end andre. Tøv derfor ikke med at kontakte os.

Vi kan kontaktes på telefon 51742108 .