Vi hjælper både med udgravning og oprensning af søer.

Oprensning af søer er en smart teknik, som kan bruges til at fjerne skadelige stoffer, urenheder og affald fra søer, vandhuller, havne mm. Søer og vandhuller er udsat for en masse forskellige ting udefra og dette er oftest som resultat af menneskers påvirkning. Har du mistanke eller ved du allerede at der findes affald i søen så skal du handle hurtigt, sådan at det ikke har en negativ effekt.

Ved oprensning af søer eller andre vandområder, finder der forskellige metoder og teknikker, som hver især egner sig bedst til en specifik situation. Dette kan f.eks. være fjernelse af affald og skidt fra søbunden med gravemaskiner eller andet udstyr.

Oprensning af søer kræver ofte en kombination af disse forskellige metoder for at få det bedste resultat. Det er derfor vigtigt at få professionel hjælp, hvis man ønsker at rense sin sø, da det kræver en grundig vurdering af søens tilstand og den bedste metode til at fjerne skadelige stoffer og urenheder.

Kontakt os i dag for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe med oprensning af din sø. Du kan ringe til os på 51742108 .